Вясковыя звычаі пры радзінах

В.Л. Залуцкая, Ю.В. Мялешка, А.М. Мялешка
2003 №3