А.М. Чэпелева, Ф.I. Вiсмонт
УА «Беларускі дзяржаў ны медыцынскі ўніверсітэт»
Нягледзячы на поспехі сучаснай хірургіі, дасягненні асептыкі і антысептыкі, досыць шырокія магчымасці антыбактэрыяльнай, інфузійнай і дэтаксікацыйнай тэрапіі, частата ўзнікнення перытаніту і смяротнасць ад яго застаюцца на высокім узроўні. Мэтай даследавання з'яўлялася высвятленне значнасці актыўнасці аргіназы печані і клетак Купфера ў рэгуляцыі зместу агульнага халестэрыну ў  печані і ліпапратэінаў крыві, узроўню ёдзмяшчальных гармонаў шчытападобнай залозы і тэмпературы цела ў пацукоў з эксперыментальным перытанітам.
ключевые слова: эксперыментальны перытаніт, клеткі Купфера, аргіназа печані, халестэрын ліпапратэінаў, ёдзмяшчальныя гармоны.
On the participation of liver arginase and kupffer cells in the regulation of cholesterol in the liver and blood lipoproteins, the level of iodine-containing thyroid hormones and body temperature in rats with experimental peritonitis
E.N. Chepeleva, F.I. Vismont
Despite the successes of modern surgery, the achievements of asepsis and antisepsis, the rather wide possibilities of antibacterial, infusion and detoxification therapy, the incidence of peritonitis and mortality from it remain at a high level. The aim of the study was to elucidate the significance of the activity of liver arginase and Kupffer cells in the regulation of total cholesterol in the liver and blood lipoproteins, the level of iodine-containing thyroid hormones and body temperature in rats with experimental peritonitis.
keywords: experimental peritonitis, Kupffer cells, liver arginase, cholesterol lipoproteins, iodine-containing hormones.
1. Перитонит как одна из основных причин летальных исходов / Н. Д. Томнюк [и др.] // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 10. – С. 81–84.
2. Висмонт, Ф. И. О роли клеток Купфера и гепатоцитов в механизмах реализации влияния трийодтиронина на процессы детоксикации и регуляции температуры тела / Ф. И. Висмонт, С. А. Артюшкевич // Белорус. мед. журн. – 2005. – Т. 13, № 3. – С. 45–47.
3. Volmar, B. Modulation of Kupfer cells activity by gadolinium chloride in endotoxemic rats / B. Volmar, D. Rettinger, G. A. Wanner // Shock. – 1996. – Vol. 6, № 6. – P. 434–441.
4. Функциональное состояние щитовидной железы и липидный профиль крови / С. В. Мустафина [и др.] // Атеросклероз. – 2010. – Т. 6, № 2. – С. 15–19.
5. Моделирование экспериментального сепсиса путем выполнения лигирования и пункции слепой кишки (CLP-процедура) / Е. Ю. Шаповалова [и др.] // Ульянов. мед.-биол. журн. – 2020. – № 3. – С. 150–158.
6. Nitrite and nitrate determinations in plasma: a critical evaluation / H. Moshage [et al.] // Clin. Chem. – 1995. – Vol. 41, № 6. – P. 892–896.
7. Geyer, J. W. Rapid method for determination of arginase activity in tissue homogenates / J. W. Geyer, D. Dabich // Analytical Biochemistry. – 1971. – Vol. 39, № 2. – P. 412–417.
Формат файла: pdf (275.17 Кб)